2014 június 4. Szerda, 17:48

Rólunk

Rólunk                   

Az IKT technológiák adta lehetőségek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a gazdaság „újraélesztésében” és a hosszútávú fejlôdésben egyaránt. A gazdaságban önálló iparágként betöltött szerepe mellett az IKT technológiák használata döntő súlyú más iparágak hatékonyságának javulásában és ezzel párhuzamosan versenyképességük növelésében is. A társadalmi fejlődés motorja is jórészt a gyorsan fejlődő digitális technológiákban keresendő. Így az IKT technológiák használatának növelése a gazdaságban és a társadalomban direkt módon hozzájárul a fejlődéshez. Kulcsfontosságú tehát az IKT technológiák folyamatos fejlesztése, és ezen belül az alapokat adó szoftver technológiák és szolgáltatási architektúrák fejlesztése.


Európában és számos országban – pl. Spanyolország, Norvégia, Hollandia, Lengyelország – igen sikeresen fogtak össze az érintettek – cégek, egyetemek – Európai és Nemzeti Technológiai Platformok alapításával. Eredményként erősen fellendült az iparági fejlesztés mértéke, az iparág számára elérhető kormányzati fejlesztési források nőttek. Érdemes összefogni!

A magyar Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platformot 60 magyar informatikai szervezet - vállalkozás és intézmény - alapította 2007-ben az alábbi célokkal.

Együttműködés - javítsa az iparági szereplők ismertségét és erősítse együttműködését

Stratégia alkotás - egységes szemléletre alapozott stratégiai kutatás-fejlesztési irányokat dolgozzon ki a szoftverek és szolgáltatások területén

Érdekérvényesítés - ajánlásokat fogalmazzon meg a mindenkori K+F kormányzt számára

Nemzetköziség - nemzetközi kapcsolatrendszert építsen


 

Működési terület
A Platform az információs és kommunikációs technológiák (ICT) területére, azon belül elsősorban a szoftverre és az ICT szolgáltatásokra koncentrál. Különös figyelmet fordít a szoftverhasználat és a komplex információs rendszerek területén érzékelhető paradigmaváltásra, amelyik a szoftver (licence) tulajdonlásán alapuló használatról a szolgáltatást igénybevevő használatra történő áttéréssel jellemezhető.

Küldetés

A Platform a K+F és a gazdasági szféra stratégiai érdekközössége az ICT Szoftver és Szolgáltatások területén. Célja a terület szakmai és üzleti fejlesztése és versenyképességének növelése. Kialakítja a terület jövőképét, kijelöli elérni kívánt (világ)piaci pozícióját. Kidolgozza a távlati célok elérését szolgáló hosszú távú stratégai kutatási és megvalósítási terveket, meghatározza ennek távlati humán erőforrásigényét, ezáltal támpontokat ad a képzés irányainak meghatározásához, és a terveinek megvalósítását segítő szabályozási környezet alakításához. Ilyen módon a Platform stratégiai partnerséget kínál a nemzeti innovációs stratégiák, szakpolitikák kialakításához és azok prioritásainak kijelöléséhez.